Vad kan bli en digital kopia?

Typ allt!

Med kraftfull AI som renderingsteknologi kan hem, fastigheter, butiker, industrier, lokaler, gallerier, evenemang, flygplan, ja nästan allt går det att få en digital kopia på. Vi drar inga gränser utan hjälper alla som vågar ta ett steg i digitaliseringens riktning att göra det ordentligt.